Colofon

De informatie op deze website is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het Plaatselijk Contact Scouting Schiedam, ook wel "Scouting Schiedam" genoemd. Het Plaatselijk Contact Scouting Schiedam is het overleg tussen vertegenwoordigers van de vier Schiedamse Scoutinggroepen.

Rechten

Niets van deze site mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers, worden overgenomen van deze site. Uitzonderingen zijn persberichten of foto’s die beschikbaar zijn gesteld voor pers- of publicatiedoeleinden. Voor toestemming voor het overnemen van andere zaken buiten persberichten of persfoto’s kunt u een bericht sturen aan de webmaster.

Wijzigingen

Om wijzigingen doorgevoerd te krijgen op deze website kan je een e-mail sturen naar de webmaster van deze site: Richard Spruit. Deze is te bereiken via webmaster -apenstaart- scoutingschiedam.nl Ook kan je bij de webmaster van een van de Schiedamse Scoutinggroepen terecht.

Privacy

De gezamenlijke Schiedamse Scoutinggroepen hechten veel belang aan uw privacy. Als u een foto aantreft op deze website van uw kind of uzelf waar u bezwaar tegen heeft, stuur dan een e-mail naar webmaster -apenstaart- scoutingschiedam.nl, onder vermelding van de naam van de fotoserie en het nummer van de foto. In lijn met de Wet op de Persoonsregistratie en de Wet op het Portretrecht zal een afbeelding waar rechtens bezwaar tegen wordt gemaakt verwijderd worden.

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten of andere zaken die nieuwswaarde hebben voor de bezoekers van deze website kunnen verstuurd worden aan webmaster -apenstaart- scoutingschiedam.nl. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te plaatsen, in te korten of aan te passen. Waar mogelijk zal hierover overleg gevoerd worden met de inzender van het artikel.

Vereniging

De Schiedamse Scoutinggroepen zijn allemaal onderdeel van de Vereniging Scouting Nederland. Hiermee is Scouting Schiedam ook een overlegorgaan binnen de Vereniging Scouting Nederland.
Binnen Scouting Nederland vallen alle Schiedamse Scoutinggroepen onder de Regio Scouting Maasdelta. Voor zover het waterwerk activiteiten betreft valt Scouting Schiedam eveneens onder de Admiraliteit Scouting Beneden Maas.

Auteur

© 2005-heden Richard Spruit
Zie ook

     Scouting SchiedamScouting Vlaardingen